MedMonitor - En robust, brukervennlig og trygg medisinalarm

Kjernefunksjonen i MedMonitor er medisinalarmen. Alarmen er spesielt utviklet med tanke på å være robust og enkel, og har flere funksjoner som gjør at den passer for alle som trenger en pålitelig alarm de kan ta med seg hvor som helst.

Robust

 • Flere påminnelser for hver alarm minimerer sjansen for å glemme en medisinering
 • MedMonitor kan settes opp til å sende varslinger til pårørende eller andre ved ubekreftet medisinering - også hvis telefonen skulle være avslått
 • Appen kan settes i "Brukermodus" som forenkler betjeningen ytterligere, og minimerer sjansen for å gjøre utilsiktede endringer
 • Alarmen i MedMonitor kan overstyre telefonens lydinnstillinger

Brukervennlig

 • MedMonitor har et enkelt og oversiktlig grensesnitt for oppsett av alarmer og medisiner
 • Appen er enkel å betjene, med tydelige knapper og tekster
 • Alarmer kan settes opp til å ringe daglig, på bestemte ukedager, ukentlig, eller med et vilkårlig antall dager mellom hver gang
 • Velg blant flere ringelyder og vibrering, eller en alarm som varsler med talebeskjed(*)
 • MedMonitor kan støtte at alarmer behandles før tiden (f.eks. hvis en tar medisinene sine før alarmen ringer), eller utsettes til senere

Trygg

 • Integrert søk etter legemiddelinteraksjoner
 • MedMonitor ber ikke om registrering av personopplysninger (personalia)
 • Det kreves heller ikke opprettelse av konto hos MedMonitor eller noen andre
 • Kryptert og sikker dataoverførsel
 • Premium brukerstøtte er tilgjengelig dersom behov
MedMonitor Medisinalarm for iOS og Android
Last ned fra App Store Tilgjengelig på Google Play

* Valgmulighetene for varsling kan varere ut fra type enhet (iOS/Android) og modell
© 2019-2024 Left Mouse Button