Hvordan MedMonitor kan være til hjelp ved demens eller lignende sykdom

alarm_on Ta medisinene til rett tid

I mange tilfeller er det svært viktig at medisinene ikke bare tas, men også tas til rett tid. Helse og funksjonsevne kan påvirkes dersom medisinene ikke blir tatt ved de tidspunktene legen har foreskrevet.

Alarmen i MedMonitor ringer selv om telefonens lyd er slått av, og vil varsle med flere påminnelser dersom man ikke skulle få med seg en alarm.

MedMonitor kan også varsle med en talebeskjed som forteller at det er på tide å ta medisinene, noe som kan være enklere å forstå.

show_chart Følg med på utviklingen

Virkningen av medisiner kan være vanskelig å vurdere objektivt over tid. Går man på flere preparater samtidig, eller har andre underliggende faktorer som kan påvirke helsen, kan det være enda mer utfordrende. Ved en demenssykdom er det ofte pårørende som er best egnet til å si noe funksjonsevnen til den syke. Belastningen for pårørende er ofte allerede stor, både fysisk og psykisk.

MedMonitor lar deg registrere enkle spørsmål som skal besvares når man slår av medisinalarmen. Spørsmålene kan tilpasses det aktuelle sykdomsbildet, og hva som er viktig for den som medisineres. Er det en utfordring med urolige netter, kan man for eksempel legge inn spørsmålet “Var natten god?” eller lignende ved medisineringen hver morgen. Over tid vil en kunne få en oversikt over hvordan ting utvikler seg via tidslinjevisningen i MedMonitor. En lege kan fortelle hva som vil være viktig å følge med på for å vurdere effekten av medisinene som benyttes.

Noen ganger kan det også være slik at en kan oppleve dårligere helse ved overmedisinering. Les mer om dette her (på engelsk).

sms Varsle pårørende ved uteblitt medisinering

MedMonitor kan settes opp til å varsle en angitt mottaker med SMS dersom en medisinering ikke bekreftes innen tiden. Dette gir deg som pårørende ekstra trygghet i at medisinene tas til riktig tid, og kan være spesielt nyttig i tilfeller der man ikke er sammen med den medisinerte i det daglige. Varslingene sendes også i tilfeller der telefonen av en eller annen grunn ikke fungerer, eller er avslått.

MedMonitor finnes for både iOS og Android. Dersom man allerede har en slik enhet trenger man ikke noe ekstra utstyr (MedMonitor kan også brukes på utvalge nettbrett). Man trenger heller ikke oppgi personalia eller registrere noen konto noe sted, utover det som kreves av Google eller Apple for å kunne laste ned fra deres nedlastningstjenester Google Play og App Store.

MedMonitor Medisinalarm for iOS og Android
Last ned fra App Store Tilgjengelig på Google Play

© 2019-2023 Left Mouse Button